Relácia RTVS Ahoj Slovensko

predstavuje život v slovenských regiónoch v celej šírke kultúrnych, spoločenských a občianskych aktivít s dôrazom na regionálne novinky a zároveň prináša do denného regionálneho vysielania dokumentaristický rozmer s časovým presahom.

„Našou ambíciou je divákom priniesť to naj zo slovenských regiónov, informovať ich o aktuálnom regionálnom dianí a tiež im predstaviť zaujímavých ľudí, ktorí sú spätí s dianím v našich regiónoch. Verím, že sa nám vďaka Ahoj Slovensko podarí posilňovať záujem o bohatstvo a krásu slovenských regiónov,“ uviedla kreatívna producentka projektu Ingrid Blichová.

Zdroj: Ahoj Slovensko; Autor: Matúš Ružička, kamera: Anton Paluga
Vysielané: 18.05.2018 17:45

Napísať komentár