Výlet k hranici Dorbročského pralesa so sprievodcom

NPR Dobročský prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku, a to od r. 1913. Dôvodom ochrany je zachovanie zvyškov pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali tisícročia.

NPR Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Je chránená najvyšším 5. stupňom ochrany. Verejnosť má možnosť nazrieť do pralesa z exkurzného chodníka. 

Čo vás čaká

Výlet so sprievodcom po exkurznom chodníku okolo NPR Dobročský prales organizuje OZ VYDRA v Čiernom Balogu. Výlety so sprievodcom sa v prípade záujmu konajú počas prázdnin každú sobotu, v týždni na objednávku. Mimo letných prázdnin je možné exkurziu absolvovať na objednávku kedykoľvek. Tento poldenný výlet začína vždy ráno 9:15 a trvá približne 2-3 hodiny. Cena za skupinu do 6 osôb je 40€, pre 7 a viac účastníkov je vstupné 7€/osobu.  Nenáročný pohyb po náučnom chodníku je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Cena pre deti od 3-15 rokov 4€.

NPR Dobročský prales je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Výlet je z tohto dôvodu limitovaný k HRANICI pralesa. Bližšie informácie vám poskytnú priamo v OZ VYDRA.

Prečo je Dobročský prales chránený? V období rozvoja baníctva v16. – 17. stor. bola väčšina čiernobalockých lesov vyrúbaná, stromy boli použité ako výstuž do banských chodieb (smreky) alebo na výrobu dreveného uhlia (buky) do vysokých pecí, v ktorých sa tavili železné rudy (napr. Tri vody nad Osrblím). Až na prelome 18. a 19. stor. sa vďaka dobročskému rodákovi Jozefovi Dekrétovi Matejovie, ktorý sa stal vrchným banskobystrickým lesmajstrom, začali vysádzať lesy. Pri vysádzaní však nebola zachovaná skladba a rozmanitosť pôvodných porastov, a tak sú súčasné lesy v tejto oblasti zväčša s vysokým podielom smreka a sú menej odolné voči vetru, snehu a podkôrnemu hmyzu. Vývoj v Dobročskom pralese prebieha ako cyklus, v ktorom sú zastúpené všetky vývojové štádiá (dorastania, optima a rozpadu) a fázy (obnovy a dožívania), ktoré sa vzájomne prelínajú a vytvárajú jeho charakteristický vzhľad. Celý vývojový cyklus Dobročského pralesa trvá 400 rokov. (Zdroj: VYDRA.sk).

Čas konania exkurzií

Rezervácia

na objednávku denne

Dôležité informácie
  • je potrebné sa objednať minimálne deň vopred do 17:00 hod osobne v kancelárii Vydry Hlavná 51, Čierny Balog alebo na tel. čísle 0901 764766
  • exkurzia začína na Tlstom javore, každý záujemca sa musí na miesto dopraviť vlastným autom
  • zraz účastníkov je 15 minút pred Turistickou informačnou kanceláriou v Čiernom Balogu
  • spoločný odchod so sprievodcom v dohodnutom čase na Tlstý javor, sprievodcu do auta zoberie jeden z účastníkov
  • samotná prehliadka trvá cca 2,5 hod. (+ cesta autom 40 min)
  • oblečenie a obuv do terénu je potrebné prispôsobiť počasiu
  • v prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia nekoná

 

NPR sa nachádza v nadmorskej výške 720 až 1000 metrov.  Výmera je 104 hektárov a výmera lesov ochranného pásma je 100 ha. Za rezerváciu bol Dobročský prales vyhlásený v r.1913, kedy si lesníci uvedomili, že sa jedná o fragment pôvodných lesov, ktoré boli v dávnejšej minulosti vždy živo opisované súdobými autormi kníh ako lesy nesmiernej celistvosti, tmavosti, rozľahlosti, so smrekmi, jedľami, ale aj javormi neuveriteľných dimenzií. Dobročský prales sa vyvíjal samovývojom, bez zásahu človeka. Ako doklad pôvodného vzhľadu lesov kraja, prekvapuje návštevníkov stromami značných dimenzií. Pamätná jedľa, zlomená vetrom v r. 1964, mala vek 450 rokov, priemer kmeňa vo výške 130 cm nad zemou dosahoval 193 cm, obvod takmer sedem metrov a jej výška bola 56 metrov. (Zdroj: Lesy SR)

Cenník

Deti od 3-15 rokov

4€
  • deti do 3 rokov zadarmo

1 - 6 osôb

40€
  • 40€/skupinu

7 – 45 osôb

7€
  • 7€/osobu
Galéria