Výlety v sedle Slovenským Rudohorím

Užijete si prekrásne horské prechádzky s rôznou dĺžkou trvania. Výlety v sedle prispôsobujeme vašim schopnostiam a skúsenostiam. Môžete ich absolvovať ako vychádzku v trvaní 1 – 2 hodiny, celodenný výlet alebo dvojdňové putovanie s prenocovaním a horúcou kaďou.

Vychádzka

 • Vhodné aj pre začiatočníkov a deti.
 • Rozsah vychádzky sa určí na základe skúseností s jazdou na koni.
 • Sprievodca kráča po celý čas výletu popri skupine. V prípade skúsenejších jazdcov má sprievodca vlastného koňa.
 • Deti do 15 rokov nejazdia samostatne, vedie ich sprievodca (kráča popri koni, ktorý je na vôdzke). Deti nejazdia v lone rodičov.
 • Cena za vychádzku sa určuje na základe času stráveného v sedle.

Celodenný výlet

 • Vhodné len pre pokročilých a skúsených jazdcov.
 • Vychádza do terénu v trvaní približne 6 hodín.

Dvojdňové putovanie

 • Vhodné len pre pokročilých a skúsených jazdcov.
 • Putovanie Veporskými vrchmi s prenocovaním na chate s horúcou kaďou, večerou a raňajkami.

Miesto stretnutia

individuálne

Čas konania výletu

Individuálny

Cena zahŕňa

 • Postroj a sedlo
 • Ustrojenie a prípravu koňa
 • Vychádzku na koni v nedotknutej prírode Veporských vrchov
 • Pri dvojdňovom putovaní: prenocovanie, večeru, raňajky

Cena nezahŕňa

 • Poistenie extrémnych športov a cestovné poistenie
 • Jedlo a pitie
 • Transfer k miestu stretnutia
 • Prilbu a iné ochranné pomôcky
Galéria
Cenník

Vychádzka

20€/osobu
 • 20€/hod
 • podľa skúseností jazdca
 • vhodné pre začiatočníkov

Celodenný výlet

60€/osobu
 • 4 - 6 hodín
 • len pre pokročilých

Dvojdňové putovanie

150€/osobu
 • od 150€/osobu
 • s prenocovaním
 • večera, raňajky
 • horúca kaďa
Dôležité informácie

Všeobecné pokyny

· Jazdenie na koni prebieha iba v prítomnosti sprievodcu.
· Tempo a ruch koňa určuje sprievodca.
· Prilba je nevyhutnou súčasťou výbavy každého návštevníka. Ak nemáte jazdeckú, vhodná je aj cyklistická či lezecká.
· Sprievodca pozná charakter svojich koní a výber koňa prispôsobuje klientovi podľa skúseností.
· V prípade zlého zaobchádzania s koňmi alebo neuposlúchnutia pokynov sprievodcu je sprievodca oprávnený výlet okamžite ukončiť.
· Odporúčame pohodlné oblečenie a obuv.
· Zakúpením zážitku klient súhlasí s VOP a výlet absolvuje na vlastnú zodpovednosť
· V prípade nepriaznivého počasia sa výlet môže presunúť na iný čas v daný deň, na iný deň či dokonca zrušiť. V poslednom prípade budú klientovi bezodkladne vrátené prostriedky v plnej výške. O tom, či sú vhodné podmienky na uskutočnenie výletu rozhoduje poskytovateľ na základe skúseností s lokalitou.
· Poskytovateľ nie je povinný službu poskytnúť v nasledovných prípadoch:
o v prípade, že je klient pod vplyvom omamných látok
o pokiaľ klient precenil svoje schopnosti a nie je schopný službu využiť vo vopred dohodnutom rozsahu
o v prípade, že sa klient nedostaví na miesto stretnutia v dohodnutý čas, ani nijako neupozorní poskytovateľa o možnom omeškaní. Máme na mysli meškanie nad akademických 15 min.
Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej čiastky v prípade, že služba nemohla byť poskytnutá z dôvodu prekážok na strane klienta.
· V prípade potreby pred konaním výletu volajte +421 908 823 750.
· Storno politika: pri zrušení zo strany zákazníka nad 24 hodín vám bude účtované 50% z hodnoty výletu, v prípade zrušenia výletu menej ako 24 hodín pred jeho konaním sa účtuje storno poplatok v plnej výške. V prípade nepriaznivého počasia bude váš výlet presunutý na iný deň alebo vám vrátime plnú sumu. Počasie a najmä prejazdnosť terénu pre konaním výletu potvrdí poskytovateľ služby a prípadné odloženie či zrušenie výletu musí byť odsúhlasené z jeho strany najneskôr 24 hodín vopred.