Putovanie na huculoch

Kontakt s huculom v spojení s prírodou horských lazov ponúkajú dokonalý digitálny detox. Putovanie Veporskými vrchmi.

Dokonalé spojenie s prírodou

Kontakt s týmto pokojným a rozvážnym plemenom v spojení s prírodou horských lazov poskytujú dokonalý digitálny detox, vzdialenie od rýchleho životného rytmu a každodenných starostí. Huculský koník je pre svoju povahu vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Hucule na našej farme nie sú primárne chované za účelom rekreácie človeka, ale na zachovanie plemena

prirodzenou formou bez ustajnenia s pohybom v prírodnom prostredí v súlade so zásadami ekofarmárčenia. Kone sú kvalitne kŕmené a pri kontakte s človekom sa prihliada na konkrétnu povahu, zdravotný stav a kondíciu, pričom nie sú vystavované masovým náporom. Tak sú výlety potešením nie len pre človeka, ale aj pre hucula samotného.

Čakajú vás prekrásne horské prechádzky s rôznou dĺžkou trvania. Jazdecké putovanie môžete absolvovať v malom okruhu (cca 3km), vo veľkom okruhu (cca 5km), oba vhodné pre začiatočníkov a celodenné putovanie pre pokročilých (cca 10km). Pomoc pri ustrojení a príprave koňa na výlet bude prínosom v rámci vzájomného spoznávania.

Prejsť k rezervácii

Cena


Úplní začiatočníci:
Malý okruh 20€
Veľký okruh 30€

Putovanie pre pokročilých 60€Galéria