Na úzkom rozchode od roku 1909

História Čiernohronskej železničky sa začala písať v roku 1909 a v pravidelnej prevádzke bola až do roku 1982. Rozhodnutím vlády SSR z tohto roku mala byť celá dráha do roku 1985 zlikvidovaná. Na Silvestra tohto roku 1982 bola prevádzka definitívne zastavená a všetko zariadenie železničky bolo určené na zošrotovanie. V roku 1982 sa Čiernohronská železnička stala štátnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1983 vznikla na ČHŽ tradícia bezplatných pracovných táborov STROMU ŽIVOTA. 1. mája 1992 sa na Čiernohronskej železničke obnovila prevádzka medzi Čiernym Balogom a Vydrovskou dolinou a o rok neskôr aj z Čierneho Balogu do Hronca. 

V súčasnosti ČHŽ premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 2.5. do 30.9., prevádzka je zabezpečovaná na úseku trate zo Šanského do Čierneho Balogu, do Vydrovskej doliny a do Dobroče (spolu 19 km). Vozový park pozostáva zo štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a zrekonštruovaného motorového vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov. Časť z nich vrátane reštauračného vagóna, je v prevedení letných výhliadkových vagónov, ktoré umocňujú priamy zážitok z jazdy a prírody. Tieto vagóny získala ČHŽ prestavbou pôvodných nákladných vagónov, v jednom prípade ide o originálny letný výhliadkový vagón zachránený zo zrušenej trate Ružomberok – Korytnica Kúpele. Zaujímavosťou je i ručný spôsob brzdenia súprav, obvyklý práve na lesných železniciach.

Kontakt

Čiernohronská želenica, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog

www.chz.sk

Dôležité informácie

Čiernohronská železnica premáva v roku 2021 pravidelne na troch trasách. Všetky vlaky začínajú a končia v Čiernom Balogu – východiskovej stanici ČHŽ. Na jednotlivých trasách vás naše vlaky odvezú na miesta úzko späté s históriou ČHŽ.

ZELENOU TRASOU DO VYDROVSKEJ DOLINY A LESNÍCKEHO SKANZENU (4 KM)

Historickým vláčikom sa najskôr preveziete jednou z najkrajších a najčistejších dolín Slovenska, celým Lesníckym skanzenom. Ľubovoľne môžete prerušiť cestu, prejsť si chodníky Lesníckeho skanzenu a ktorýmkoľvek nasledujúcim vláčikom pokračovať ďalej, alebo sa vrátiť späť. Cestovný lístok je neprenosný, ale platí celý deň. Premávajú tu vlaky s motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 

8. 5. – 31. 5. 2021 / chodí len POČAS VÍKENDOV pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

1. 6. – 30. 6. 2021 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

Vedľajšia sezóna: 2. 9.  – 19. 9. 2021 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

 

MODROU TRASOU CEZ FUTBALOVÉ IHRISKO NA DOBROČ (4 KM)

Svetovou raritou tejto trasy je jazda vlaku pomedzi tribúnu a futbalové ihrisko. Na konci trasy je 10-minútová prestávka a detské ihriská. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 29. 5. –  30. 6. 2021 / chodí iba v sobotu

 

ČERVENOU TRASOU NA ŠÁNSKE (5 KM)

Historickým vláčikom sa preveziete na východný koniec obce Čierny Balog. Na konci trasy je 10-minútová prestávka. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné vlaky.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 1. 9. 2021 / chodí denne

Vedľajšia sezóna: 29. 5. –  30. 6. 2021 / chodí iba v sobotu

História lesných dráh

Ťažba a spracovanie dreva patrilo odnepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr. Začiatkom minulého storočia však kapacita a aj kvalita dopravy dreva tradičným spôsobom – splavovaním prestávala stačiť potrebám rastúceho priemyslu krajiny. Bolo nutné zabezpečiť kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého roka. Lesnaté, dlhé a tiahle doliny Karpatského oblúka predstavovali ideálny terén pre výstavbu v tej dobe jediného skutočne efektívneho a kapacitného dopravného systému – lesnej železnice. Boli to vlastne akési zmenšeniny klasických železníc – ich rozchod bol užší, z dôvodov lepšej prispôsobivosti terénu a nižších stavebných nákladov – najčastejšie 760 mm. Začínali väčšinou pri píle, alebo veľkej železnici v údolí význačnejších vodných tokov a ich vetvy viedli pozdĺž prítokov do ostatných dolín povodia. Jednotlivé lesné železnice dosahovali rôznu dĺžku a technickú dokonalosť podľa potrieb a rozsahu miestneho priemyslu. Niektoré z nich boli aj technickými unikátmi: napr. prvá elektrifikovaná lesná železnica v strednej Európe v Ľubochni v roku 1904, alebo úvraťové úseky lesných železníc v Lednických Rovniach a vo Vychylovke. Ako ťažná sila sa spočiatku využívali kone – animálny pohon (smerom dole boli naložené vozne spúšťané iba vlastnou gravitáciou za pomoci bŕzd). Postupne ich nahrádzali parné a motorové lokomotívy. V období zlatého veku lesných železníc, t.j. v prvej polovici 20. Storočia, vzniklo na území dnešného Slovenska asi 40 lesných železníc rôznych kategórií – od niekoľkokilometrovej koňky až po rozsiahle dopravné systémy s pravidelnou verejnou osobnou prepravou.

Cenník

1 trasa

od 5€/osobu
 • deti do 15 rokov 5€
 • seniori nad 62 rokov 7€
 • dospelá osoba 9,90€
 • spiatočný lístok

2 trasy

od 9€/osobu
 • deti do 15 rokov 9€
 • seniori nad 62 rokov 12,50€
 • dospelá osoba 18€
 • 2x spiatočný lístok

3 trasy

od 13€/osobu
 • deti do 15 rokov 13€
 • seniori nad 62 rokov 18€
 • dospelá osoba 26€
 • 3x spiatočný lístok
Galéria