[abc-single-calendar=31]

Na úzkom rozchode od roku 1909

História Čiernohronskej železničky sa začala písať v roku 1909 a v pravidelnej prevádzke bola až do roku 1982. Rozhodnutím vlády SSR z tohto roku mala byť celá dráha do roku 1985 zlikvidovaná. Na Silvestra tohto roku 1982 bola prevádzka definitívne zastavená a všetko zariadenie železničky bolo určené na zošrotovanie. V roku 1982 sa Čiernohronská železnička stala štátnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1983 vznikla na ČHŽ tradícia bezplatných pracovných táborov STROMU ŽIVOTA. 1. mája 1992 sa na Čiernohronskej železničke obnovila prevádzka medzi Čiernym Balogom a Vydrovskou dolinou a o rok neskôr aj z Čierneho Balogu do Hronca. 

V súčasnosti ČHŽ premáva denne počas letnej turistickej sezóny od 16.4. do 1.10.2022, prevádzka je zabezpečovaná na úseku trate zo Šanského do Čierneho Balogu, do Vydrovskej doliny a do Dobroče (spolu 19 km). Vozový park pozostáva zo štyroch parných lokomotív, piatich motorových lokomotív a zrekonštruovaného motorového vozňa M21 004. Lokomotívy sú v prevádzke spolu so súpravou historických osobných vozňov. Časť z nich vrátane reštauračného vagóna, je v prevedení letných výhliadkových vagónov, ktoré umocňujú priamy zážitok z jazdy a prírody. Tieto vagóny získala ČHŽ prestavbou pôvodných nákladných vagónov, v jednom prípade ide o originálny letný výhliadkový vagón zachránený zo zrušenej trate Ružomberok – Korytnica Kúpele. Zaujímavosťou je i ručný spôsob brzdenia súprav, obvyklý práve na lesných železniciach.

Kontakt

Čiernohronská želenica, Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog

www.chz.sk

Dôležité informácie

Čiernohronská železnica premáva v roku 2021 pravidelne na troch trasách. Všetky vlaky začínajú a končia v Čiernom Balogu – východiskovej stanici ČHŽ. Na jednotlivých trasách vás naše vlaky odvezú na miesta úzko späté s históriou ČHŽ.

 

ZELENOU TRASOU DO VYDROVSKEJ DOLINY A LESNÍCKEHO SKANZENU (4 KM)

Historickým vláčikom sa najskôr preveziete jednou z najkrajších a najčistejších dolín Slovenska, celým Lesníckym skanzenom. Ľubovoľne môžete prerušiť cestu, prejsť si chodníky Lesníckeho skanzenu a ktorýmkoľvek nasledujúcim vláčikom pokračovať ďalej, alebo sa vrátiť späť. Cestovný lístok je neprenosný, ale platí celý deň. Premávajú tu vlaky s motorovými rušňami a súpravou otvorených výletných vozňov. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 4. 9. 2022 / chodí denne

Vedľajšia sezóna/ JAR: 

16.4. – 30. 6. 2022 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

Vedľajšia sezóna/ JEEŇ: 5. 9.  – 1. 10. 2022 / chodí denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek

 
MODROU TRASOU CEZ FUTBALOVÉ IHRISKO NA DOBROČ (4 KM)

Svetovou raritou tejto trasy je jazda vlaku pomedzi tribúnu a futbalové ihrisko. Na konci trasy je 10-minútová prestávka a detské ihriská. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné lokomotívy v stredu, štvrtok, piatok a v sobotu.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 4. 9. 2022 / chodí denne

Vedľajšia sezóna/ JAR: 16. 4. –  30. 6. 2022 / chodí iba v sobotu

Vedľajšia sezóna/ JESEŇ: 5. 9. –  1. 10. 2022 / chodí iba v sobotu alebo na objednávku pri zaplatení min. 20 celých vstupeniek

 
ČERVENOU TRASOU NA ŠÁNSKE (5 KM)

Historickým vláčikom sa preveziete na východný koniec obce Čierny Balog. Na konci trasy je 10-minútová prestávka. Kočík, vozík, pes alebo bicykel nie sú problémom. Na tejto trase počas hlavnej sezóny premávajú parné lokomotívy v stredu, štvrtok, piatok a sobotu.

Hlavná sezóna: 1. 7. – 4. 9. 2022 / chodí denne

Vedľajšia sezóna/ JAR: 16. 4. –  30. 6. 2021 / chodí iba v sobotu

Vedľajšia sezóna: 5. 9. –  1. 10. 2021 / chodí iba v sobotu alebo na objednávku pri zaplatení min. 20 celých vstupeniek

História lesných dráh

Ťažba a spracovanie dreva patrilo odnepamäti k hlavným zdrojom obživy obyvateľov slovenských hôr. Začiatkom minulého storočia však kapacita a aj kvalita dopravy dreva tradičným spôsobom – splavovaním prestávala stačiť potrebám rastúceho priemyslu krajiny. Bolo nutné zabezpečiť kvalitnú a plynulú dopravu dreva počas celého roka. Lesnaté, dlhé a tiahle doliny Karpatského oblúka predstavovali ideálny terén pre výstavbu v tej dobe jediného skutočne efektívneho a kapacitného dopravného systému – lesnej železnice. Boli to vlastne akési zmenšeniny klasických železníc – ich rozchod bol užší, z dôvodov lepšej prispôsobivosti terénu a nižších stavebných nákladov – najčastejšie 760 mm. Začínali väčšinou pri píle, alebo veľkej železnici v údolí význačnejších vodných tokov a ich vetvy viedli pozdĺž prítokov do ostatných dolín povodia. Jednotlivé lesné železnice dosahovali rôznu dĺžku a technickú dokonalosť podľa potrieb a rozsahu miestneho priemyslu. Niektoré z nich boli aj technickými unikátmi: napr. prvá elektrifikovaná lesná železnica v strednej Európe v Ľubochni v roku 1904, alebo úvraťové úseky lesných železníc v Lednických Rovniach a vo Vychylovke. Ako ťažná sila sa spočiatku využívali kone – animálny pohon (smerom dole boli naložené vozne spúšťané iba vlastnou gravitáciou za pomoci bŕzd). Postupne ich nahrádzali parné a motorové lokomotívy. V období zlatého veku lesných železníc, t.j. v prvej polovici 20. Storočia, vzniklo na území dnešného Slovenska asi 40 lesných železníc rôznych kategórií – od niekoľkokilometrovej koňky až po rozsiahle dopravné systémy s pravidelnou verejnou osobnou prepravou.

Cenník

1 trasa

od 5,50€/osobu
 • deti do 15 rokov 5,50€
 • seniori nad 62 rokov 7,50€
 • dospelá osoba 11€
 • spiatočný lístok

2 trasy

od 10€/osobu
 • deti do 15 rokov 10€
 • seniori nad 62 rokov 14€
 • dospelá osoba 20€
 • 2x spiatočný lístok

3 trasy

od 14€/osobu
 • deti do 15 rokov 14€
 • seniori nad 62 rokov 19€
 • dospelá osoba 28,50€
 • 3x spiatočný lístok
Galéria